Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Temető

LEJÁRT SÍRHELYEK LISTÁJA 2020

lejárt sírhelyek - 2020.1.xlsx

lejárt sírhelyek - 2020.2.xlsx

Temetői szabályzat

 

ravatalozo.jpgA temető nyitva tartása nem korlátozott.

A hozzátartozók a sírok gondozását, díszítését szabad belátásuk szerint végezhetik. Ezen kívül miden temetői tevékenységet (pad elhelyezése, fa ültetése stb.) be kell jelenteni a temető üzemeltetőjének. A sírhely birtokosa köteles a sírhely és környékének gondozásáról, gyomtalanításáról gondoskodni.

A temetőben munkát végző vállalkozók (kőfaragó, kertész, temetkezési szolgáltató stb.) tevékenységük gyakorlása során a temető-látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban, a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak, zajkeltéssel a szertartásokat nem zavarhatják.

A temetőben és annak közvetlen környezetében tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeleti érzést és a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat megbotránkoztatja. Ebben az esetben a temető tulajdonosa és a látogatók is feljelentéssel élhetnek.

A temetőben 12 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat.

Kutyát – vakvezető kutya kivételével – vagy más állatot a temetőbe bevinni tilos.

Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni, vagy bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltető hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot a keletkezésétől számított 3 napon belül el kell szállítani.

A temetőbe járművel behajtani és azzal közlekedni – a mozgáskorlátozottak és a bejelentett, illetve engedélyezett munkálatokat végzők kivételével – tilos.

A temetőben szemetelni, a sírokat, kegyeleti tárgyakat, növényeket és egyéb díszítő anyagokat beszennyezni, rongálni, eltávolítani tilos.

A temetőben avart, elszáradt koszorút, virágmaradványt és egyéb anyagokat égetni tilos.

A temetőben keletkezett hulladékot csak az üzemeltető által arra kijelölt helyre lehet lerakni.

A sírok kerítéssel nem határolhatók körül.

A temetőkben gyertyát gyújtani csak úgy lehet, hogy tűzveszély ne keletkezzen.

A temető területén a nyilvános illemhely tisztaságára és épségére mindenki köteles vigyázni.

A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát kiszállítani – vagyonvédelmi okokból – csak a tulajdonoshoz történő előzetes bejelentés után szabad.

A temető tulajdonosának engedélye nélkül a temetőben tilos fát vagy bármely dísznövényt kivágni. Amennyiben a sírhely felett rendelkező személy úgy látja, hogy egy fa, vagy bármely más növény akadályozza őt a sírhely megközelítésében, vagy veszélyezteti a síremléket, jelentenie kell a tulajdonos felé.

A temetőben tilos minden olyan tárgyat elhelyezni, amely akadályozza a sírok közötti közlekedést.

Minden fentebb jelölt szabálysértés feljelentést von maga után.sir.jpg

A temető tulajdonosa és üzemeltetője a röszkei Római Katolikus Egyházközség.

A temető gondozásának felügyeletét a temető tulajdonosa által erre kijelölt személy végzi.

A temetői munkák során (pl. rátemetés, exhumálás, áthelyezés) talált értékekért a temető tulajdonosa felelősséget nem vállal.

A sírhelyek feletti rendelkezési jogosultsággal, a temetést érintő összes üggyel, illetőleg a temető gondozásával kapcsolatos bejelentéseket a röszkei Római Katolikus Plébániahivatalban (Röszke, Fő u. 89.) kell megtenni irodai nyitvatartási időben.

 

Temetési helyek megváltási díjai (2019. február 1-től):

Sírbolt 60 évre

 

 

120.000 Ft

Felnőtt sírhely 25 évre

- egyes sírhely

1. sor

32.500 Ft

 

 

2. sortól

30.000 Ft

 

- dupla sírhely

1. sor

65.000 Ft

 

 

2. sortól

60.000 Ft

Gyermeksírhely (12 éves korig) 25 évre

 

 

térítésmentes

 

Urnafülke 25 évre

két urna fér el benne

 

70.000 Ft

Urnafülke 50 évre

két urna fér el benne

 

90.000 Ft

 

Rátemetés esetén a sír használati idejének meghosszabbítása miatt az alapdíjak időarányos részét kell fizetni:

Felnőtt sírhely 25 évre

- egyes sírhely

1. sor

1.300 Ft/év

 

 

2. sortól

1.200 Ft/év

 

- dupla sírhely

1. sor

2.600 Ft/év

 

 

2. sortól

2.400 Ft/év

 

Egyéb díjtételek:

1. Síremlék-állítás engedélyezése: 10.000 Ft [az engedély kiállításának költsége a sírhely felett rendelkező hozzátartozókat terheli]

2. Síremlék-állítási munka ill. gépi sír-tisztítás során a járulékos költségek fedezése: 3.000 Ft [a járulékos költségek fedezése a vállalkozókat terheli]

3. Temetői fenntartási díj: 5.000 Ft/temetés [költsége a sírhely felett rendelkező hozzátartozókat terheli]

 

Plébánia- és temetőgondnok:

Császár Antal, Röszke József A. u. 2.; Telefon: 20/938-5948